Известување од УЈП во врска со поднесување на ДДВ пријава

Во текот на месец Април покрај поднесувањето на аконтативните пријави за ДДВ за месечни и тримесечни ДДВ обврзници се одвиваат активности за поставување на предпополнета Годишната даночна пријава за персонален данок на доход за 2018 година на корисничките профили на даночните обврзници (физички лица). Од овие причини можно е отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци.

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Март 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАРТ 2019 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот МАРТ 2019 година во однос 2018 година …

Читај повеќе »

Правилник за форма и содржина на Извештајот за трансферни цени, (објавен во “Службен весник на РМ” 59/2019)

Согласно член 12-а од Законот за данокот на добивка, (“Службен весник на РМ” 112/14; 129/15; 23/16; 190/16 и 248/18), министерот за финансии го донесе новиот Правилник за Извештај на трансферни цени со кој се пропишува формата и содржината на Извештајот за трансферни цени, видовите методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот на “Дофат на рака” и …

Читај повеќе »

Минимална плата за период од Април 2019 до Март 2020 година

Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика, објавена во (“Службен весник на РМ” 59/2019), висината на минималната плата во бруто износ започнувајќи со исплата на плата за месец Април 2019 година, ќе изнесува 17.943,00 денари.

Читај повеќе »

Цени на горива објавени во 2019 година

Највисоки малопродажни цени 02.04.2019 година (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               68,50 (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,50 ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00 Највисоки малопродажни цени 19.03.2019 година (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,00 (ЕУРО …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Март 2019

Во прилог податоци за плата за месец Март 2019 година (Отвори pdf.)

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Февруари 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ФЕВРУАРИ 2019 година во однос 2018 година …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Февруари 2019 година

Во прилог податоците за плата за месец Февруари 2019 година (отвори pdf.)

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Јануари 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2019 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ЈАНУАРИ 2019 година во однос 2018 година …

Читај повеќе »

Нов предлог закон за вршење сметководствени работи

Министерството за финансии го објави Новиот Предлог Зaкон за вршење на сметководствени работи. Во продолжение можете да го прочитате целото соопштение од Министерството

Читај повеќе »