СРЕДА, 15 ЈУЛИ Е НЕРАБОТЕН ДЕН ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ

ПОЧИТУВАНИ! Министерството за труд и социјална политика соопштува дека 15 јули, среда, Е НЕРАБОТЕН ДЕН ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ на Република Северна Македонија, поради одржување на изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија и истиот НЕМА ДА СЕ ОДРАБОТУВА. Прогласувањето на 15 јули за неработен ден е согласно заклучокот на Владата (од 74 седница, одржана на 7 јули), заради …

Читај повеќе »

ПОНИШТУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРАВОТО НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИ ПАУШАЛИ И ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ

Во Службен весник на РСМ бр. 178/2020 година се објави Одлука на Уставниот суд на Република Северна Македонија со која СЕ ПОНИШТУВА Уредбата со законска сила за ограничување на правото на исплата на паричните паушали и паричните надоместоци на претседателите и членовите на одборите на директори, претседателите и членовите на управни и надзорни одбори, претседатели и членови на комисии, работни …

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Јуни 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2020 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ЈУНИ 2020 година во однос 2019 година …

Читај повеќе »

НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МЕДИУМИТЕ

Согласно Уредбата со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите на работодавачот – МЕДИУМ, за секој осигуреник за месец јуни, јули и август 2020 година му се субвенционира 100% од износот за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување. За остварување на правото за субвенционирање, работодавачот- медиум со комплетно БАРАЊЕ за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување …

Читај повеќе »

ПРЕСМЕТКА НА КАЗНЕНА КАМАТА од 01.07 до 31.12.2020 ГОДИНА

  Согласно Објавата на Народна банка на Р.С.М. бр. 02-15997/1 од 30.06/2020 година, Референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата,  за период од 01.07. до 31.12./2020 година изнесува:1,50%. Согласно Објавата на  НБРМ од 1 јули повторно се враќаат во примена одредбите од член 266-а од Законот за облигационите односи според кои казнената камата во период од 1 јули …

Читај повеќе »

НОВ ИЗНОС НА МИНИМАЛНА ПЛАТА ПОЧНУВАЈЌИ ОД МЕСЕЦ ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

Почитувани, Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика објавена во „Службен весник на РСМ“ бр.75/20 и Уредбата со законска сила за примена на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија „Службен весник на РСМ“ бр.88/20, износот на Mинимална плата почнувајќи од Mесец ЈУЛИ 2020 година дo Meсец MAРТ 2021 година ќе изнесува: во БРУТО износ изнесува 21.776,00 денари. во НЕТО из износ изнесува 14.934,00 …

Читај повеќе »

ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ  ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Согласно измените и дополнувањата на Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредната состојба („Службен весник на РСМ“ 156/2020), се продолжува рокот за забрана за извршување на долгови кои се опфатени со Уредбата за уште 30 дена поистекот на вонредната состојба. Согласно последното продолжување, на вонредната состојба која заврши на 22 јуни 2020 година,  забраната …

Читај повеќе »

НОВИ ПРОТОКОЛИ ЗА ОТВАРАЊЕ И РАБОТА НА ТЕРЕТАНИТЕ, ФИТНЕС КЛУБОВИТЕ, КАФЕТЕРИИТЕ, МОЛОВИТЕ И СИТЕ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ОТВАРАЊЕ НА  АЕРОДРОМИТЕ ВО СКОПЈЕ И ОХРИД 

Со измена на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот КОВИД-19  објавена  во Службен весник на РСМ бр.170/19 и која стапи во сила од 23.06.2020 година, се воведоа нови ПРОТОКОЛИ за отварање и работа на теретаните, фитнес клубовите, моловите и сите гранични премини на РСМ и аеродроми. НАЧИН НА РАБОТА И УСЛОВИТЕ ПОВРЗАНИ СО РАБОТА  …

Читај повеќе »

Ослободување од плаќање на аконтации за ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД и ДАНОК НА ДОБИВКА

Продолжува ослободувањето од плаќање на аконтации за ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД Во Службен весник на РСМ бр. 169/2020 година се објави измена на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба која стапи во сила на 22 јуни 2020 година. Обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од …

Читај повеќе »

ИЗМЕНИ ВО ОДРЕДБИТЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДОМАШНИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НАМЕНЕТИ ЗА КУПУВАЊЕ НА ДОМАШНИ ПРОИЗВОДИ

Во Службен весник на РСМ бр. 169/2020 година се објави и стапи во сила измената и дополнувањето на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на …

Читај повеќе »