ВИСИНА НА МИНИМАЛНА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ, МАЈ И ЈУНИ 2020 ГОДИНА

ПОЧИТУВАНИ

 

Согласно Уредбата за примена на Законот за Минимална плата во РСМ за време на ВОНРЕДНА СОСОТОЈБА , објавена во (“Службен весник на РСM 88/2020), ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНАТА НЕТО ПЛАТА за месец, Април Мај и Јуни/2020 година ке изнесува14.500,00 денари,

а МИНИМАЛНА БРУТО ПЛАТА за месец, Април Мај и Јуни/2020 година ќе изнесува 21.107,00.

Check Also

Oдлука за кафетериите и угостителските објекти

Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за мерките за спречување на внесување и ширење …