Вредноста на бодот на Државните службеници

Согласно Одлуката на Владата на РМ, за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на Државните службеници за 2017 година, објавена во (Службен весник на РМ  223/16) вредноста на бодот за 2017 година изнесува:

76,80 Денари

Check Also

ДОНЕСЕНИ ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА

Објава-Минимална плата