Годишна претплата за 2018 година

Почитувани,

Годишната претплата на нашите изданија за 2018 година вклучува:

 1. Претплата на 12 изданија “Деловни Информации”- во кое се обработуваат актуелни содржини од економска, правна и општо стопанска област, практични текстови за имплементација  на тековните измени и прописи за деловно работење.
 2. Претплата на 4 изданија “Сметководство, Ревизија и Финансии Плус” –
  СРиФ Плус
  – во кое се обработуваат содржини од областа на  сметководство, ревизија, даноци, царини, деловни финансии, менаџмент банкарство и друга стопанска, практика и теорија.
 3. Претплата на 4 изданија 100 прашања и 100 одговори.
 4. CD со збирка на прописи ажурирани со 31.12.2017 година.
 5. Excel file со софтвер за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи.
 6. Бесплатни Консалтинг услуги: одговори по телефон, факс или “e-mail”.
 7. Кратки известувања за сите промени во законска регулатива и новини по “e-mail”.

Преземете го купонот за претплата за 2018 година.

Годишната претплата изнесува 12.900,00 денари со вклучен ДДВ.

За дополнителни информации во врска со нашата понуда за годишна претплатата, можете да се обратите на нашите телефонски броеви: 02/3215-327, 3215-328, 3211-616 или на e-mail:
eurokonsalt@t-home.mk; info@eurokonsaltplus.com.mk .

Со почит,

Еуро Консалт Плус

Check Also

Податоци за плата за Мај 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Мај 2019 година (Отвори.pdf)