Зголемување на лимитот за плаќање со готовина на стоки и услуги

Согласно измената на Законот за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам објавен во (“Службен весник на РСМ 275/19”),  се зголемува дозволениот лимит за плаќање со готовина на стоки и услуги од 500 на 3.000 Евра, со примена од 01.01.2020 година.

Check Also

НОВИ УРЕДБИ

Почитувани, Со последните измени во Законската регулатива кои се однесуваат на мерките против ширењето на …