Зголемување на лимитот за плаќање со готовина на стоки и услуги

Согласно измената на Законот за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам објавен во (“Службен весник на РСМ 275/19”),  се зголемува дозволениот лимит за плаќање со готовина на стоки и услуги од 500 на 3.000 Евра, со примена од 01.01.2020 година.

Check Also

Коефициент на МДБ за Јануари 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …