ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ  ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Согласно измените и дополнувањата на Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредната состојба („Службен весник на РСМ“ 156/2020), се продолжува рокот за забрана за извршување на долгови кои се опфатени со Уредбата за уште 30 дена поистекот на вонредната состојба.

Согласно последното продолжување, на вонредната состојба која заврши на 22 јуни 2020 година,  забраната за извршување ќе важи наместо до 30 јуни 2020 година, до 22  јули 2020 година.

Check Also

НАПИС ОД ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ БР.6/2020 ЗА ФИНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО ТЕКОТ И ВО ПОСТ COVID-19 ПЕРИОДОТ

Финансиска поддршка- Инвестиции