КПУ ОБУКИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 ГОДИНА

СКОПЈЕ х.”КОНТИНЕНТАЛ”……………23 и 24.I.2018

ВИНИЦА х.”АЛЕКСАНДАР ПАРК”…….25 и 26.I.2018

СТРУМИЦА х.”ВИЛА ПАРK”……………30 и 31.I.2018

СКОПЈЕ х.”КОНТИНЕНТАЛ” ………….01 и 02.II.2018

ГОСТИВАР х.ресторан”ИГНАТИА” …03 и 05.II.2018

БИТОЛА  х.”ЕПИНАЛ”………………….06 и 07.II.2018

ОХРИД х.”МИЛЕНИУМ” ………………..08 и 09.II.2018

Република Србија – ШАБАЦ, хотел „СЛОБОДА”*****

11, 12, 13 и 14.II.2018 година

Покана за советување за годишна сметка (pdf.)

Во прилог Ви испраќаме Покана и Програма за Континуирано Професионално Усовршување број 1 што ќе се одржи во месец Јануари и Февруари 2018 година како и Пријава за оваа едукација.
Во Програмата се детално наведени тематските содржини како и распоредот на предавања низ Македонија и во странство.

Пријавувањето за КПУ едукацијата како во земјата така и во странство е исклучиво со доставување на Пријавата дадена во прилог на маил или со електронско поднесување на истата преку нашата веб страна.
За сите дополнителни прашања Ви стоиме на располагање.

 

Преземи Програма за КПУ Бр. 1-2018

 

Преземи Пријава за КПУ Бр. 1-2018

 

Регистрација за посета на КПУ обуки

 

Check Also

НАЈАВА ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ КПУ БР.2/2018-8 ЧАСА МЕСЕЦ АПР – МАЈ ЕДНОДНЕВНА ПРОГРАМСКА ЕДУКАЦИЈА

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува еднодневно Континуирано Профeсионално Усовршување Бр.2/2018-8 КПУ часа во месец Април и Мај 2018 година, со следниот распоред:

Виница Хотел “Александар Парк” 26.IV.2018
Гостивар Хотел “Бунар” 02. V.2018
Скопје Хотел “Континентал” Сала “Клуб Фонтана” 03. V.2018
Битола Хотел “Епинал” 04. V.2018
Охрид Хотел “Милениум Палас” 07. V.2018
Струмица Хотел “Вила Парк” 08. V.2018
Португалија Хотел “Praia” Назаре и Хотел “Marriott” Лисабон 10-15.V.2018