Лично ослободување за 2016-та година

Согласно објавата на Министерството за финансии објавена во Службен весник 222/2015 од 18.12.2015 година, ЛИЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ утврдено во член 10 став 1 точка 2, од Законот за персоналниот данок на доход, за 2016 година на годишно ниво, изнесува 88.284,00 денари.

ЛИЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 7.357,00 денари, согласно со член 15-а став 2 од Законот за персоналниот данок на доход.

 

Check Also

Податоци за плата за месец Септември 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Септември 2018 година. Податоци за плата за Септември …