Лично ослободување за 2016-та година

Согласно објавата на Министерството за финансии објавена во Службен весник 222/2015 од 18.12.2015 година, ЛИЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ утврдено во член 10 став 1 точка 2, од Законот за персоналниот данок на доход, за 2016 година на годишно ниво, изнесува 88.284,00 денари.

ЛИЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 7.357,00 денари, согласно со член 15-а став 2 од Законот за персоналниот данок на доход.

 

Check Also

Податоци за плата за Април 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Април 2019 година (Отвори pdf.)