Највисоки цени на нафтени деривати од 28.11.2017 година

Највисоки малопродажни цени
28.11.2017 година

  1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               65,50
  2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                67,00
  3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          54,00

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ЈАН/ФЕВ 2018

Notice: JavaScript is required for this content.