Највисоки цени на нафтени деривати од 28.11.2017 година

Највисоки малопродажни цени
28.11.2017 година

  1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               65,50
  2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                67,00
  3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          54,00

Check Also

Обврска за доставување на тромесечни извештаи за јавните претпријатија

Согласно измената на член 5 од Законот за јавни претпријатија, објавени во “Службен весник на …