Највисоки цени на нафтени деривати од 31.10.2017 година

Највисоки малопродажни цени
31.10.2017 година

  1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               64,00
  2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                65,50
  3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          52,00

Check Also

Обврска за доставување на тромесечни извештаи за јавните претпријатија

Согласно измената на член 5 од Законот за јавни претпријатија, објавени во “Службен весник на …