Нова вредност на бодот за пресметување на платите на државни службеници

Согласно Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година, објавена во (“Службен весник на РМ” број 4 од 10 јануари 2019 година, вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници изнесува:

77,24 денари за период од 01 јануари до 31 август 2019 година, и

81,10 денари за период од 01 септември до 31 декември 2019 година.

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – НОЕМВРИ 2019

Notice: JavaScript is required for this content.