Нова референтна стапка од 01.07.2019 година

Согласно објавата на НБРМ од 26.06.2019 година, референтната стапка за пресметување на стапката за казнена камата за период од 01.07 до 31.12.2019 година изнесува 2,25%.

Стапката на законска казнена камата во:

  • договори помеѓу две правни лица изнесува 12,25%,
  • договори помеѓу правно и физичко лице изнесува 10,25%.

Стапката на EURIBOR од 28.06 до 31.12.2019 година изнесува (-0,388).

Check Also

Податоци за плата за Октомври 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Октомври 2019 година (Отвори.pdf)