ОБЈАВА СЕМИНАРИ

Почитувани,

Ве информираме дека Еуро Консалт Плус како акредитирано друштво за Континуирано Професионално Усовршување, ќе започне со одржување на обуки во повеќе градови низ Република Македонија од 01 Октомври 2017 година , согласно Известувањето на ИСОС од 14 Септември 2017 година.

Подетално дополнително и навремено ќе Ве информираме.

Check Also

РОК НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ ПРИЈАВАТА

Согласно член 73 од Законот за даночна постапка (Службен весник на РСМ бр.13/06..275/19)  е дефинирано дека за …