Податоци за плата за Август 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Август 2019 година (Отвори.pdf)

Check Also

Податоци за плата за Ноември 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2019 година (Отвори.pdf)