Податоци за плата за Април 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Април 2018 година.

Податоци за плата за месец Април 2018 година

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – АПР – МАЈ 2018