Податоци за плата за Април 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Април 2018 година.

Податоци за плата за месец Април 2018 година

Check Also

Обврска за регистрација во Е-ПДД системот за досега нерегистрирани физички лица

Обврска за регистрација во системот на е-Персонален данок има секое физичко лице кое во текот …