Податоци за плата за Април 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Април 2019 година (Отвори pdf.)

Check Also

Податоци за плата за Ноември 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2019 година (Отвори.pdf)