Податоци за плата за Декември 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Декември 2019 година (Податоци за плата за Декември 2019.pdf)

Check Also

Податоци за плата за ЈАНУАРИ 2020 година

Во прилог податоци за плата за месец ЈАНУАРИ 2020 година (Податоци за плата за Јануари 2020.pdf)