Податоци за плата за Март 2019

Во прилог податоци за плата за месец Март 2019 година (Отвори pdf.)

Check Also

Податоци за плата за Септември 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Септември 2019 година (Отвори. pdf)