Податоци за плата за Март 2020 година

Во прилог податоци за плата за месец МАРТ 2020 година (Податоци за плата за Март 2020.pdf)

Check Also

Податоци за плата за Септември 2020 година

Во прилог податоци за плата за месец СЕПТЕМВРИ 2020 година  ПЛАТА ЗА СЕПТЕМВРИ