Податоци за плата за Мај 2020 година


Во прилог податоци за плата за месец MAJ 2020 година  (Податоци за плата за Мај 2020 Отвори pdf)

Check Also

Продолжува да важи платеното породилно отсуство до завршувањето на времените мерки

  За да се обезбеди заштита и грижа на децата, Владата на Република Северна Македонија …