Податоци за плата за месец Декември 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Декември 2015 година

Check Also

Обврска за доставување на тромесечни извештаи за јавните претпријатија

Согласно измената на член 5 од Законот за јавни претпријатија, објавени во “Службен весник на …