Податоци за плата за месец Декември 2016 година

Податоци за пресметка на плата за Декември 2016 година

Check Also

Објава за нова висина на минимална плата

Министерството за труд и социјална политика ја објави висината на минимална плата во РМ (“Службен …