Податоци за плата за месец Декември 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2018 година.

Податоци за плата за Декември 2018 година (Oтвори.pdf.)

Check Also

Продолжува да важи платеното породилно отсуство до завршувањето на времените мерки

  За да се обезбеди заштита и грижа на децата, Владата на Република Северна Македонија …