Податоци за плата за месец Декември 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2018 година.

Податоци за плата за Декември 2018 година (Oтвори.pdf.)

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – НОЕМВРИ 2019

Notice: JavaScript is required for this content.