Податоци за плата за месец Март 2015 година

Податоци пресметка на плата за Март 2015 година

Check Also

Коефициент за МДБ за Април 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …