Податоци за плата за месец Март 2015 година

Податоци пресметка на плата за Март 2015 година

Check Also

Коефициент на МДБ за Јуни 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …