Податоци за плата за месец Мај 2015 година

Податоци за пресметка на плата за месец Мај 2015 година

Check Also

Лично ослободување за 2018 година

Согласно објавата на Министерството за финансии во „Службен Весник на РМ“ бр.193/17, личното ослободување по …