Податоци за плата за месец Мај 2015 година

Податоци за пресметка на плата за месец Мај 2015 година

Check Also

Коефициент на МДБ за Јануари 2018

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р. …