Податоци за плата за месец Мај 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Мај 2018 година.

Податоци за плата за месец Мај 2018 година (pdf.)

 

 

Check Also

Преглед на коефициенти за ревалоризација за 2018 година, за непрофитни организации, буџети и буџетски корисници кои имаат обврска да пресметуваат ревалоризација

Согласно објавените податоци на Државниот завод за статистика, бидејќи кумулативниот коефициент од I до XII …