Податоци за плата за месец Ноември 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Ноември 2015 година

Check Also

Коефициент на МДБ за Јануари 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …