Податоци за плата за месец Ноември 2016 година

Податоци за пресметка на плата за месец Ноември 2016 година

Check Also

Коефициент за МДБ за Април 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …