Податоци за плата за месец Ноември 2016 година

Податоци за пресметка на плата за месец Ноември 2016 година

Check Also

Обврска за регистрација во Е-ПДД системот за досега нерегистрирани физички лица

Обврска за регистрација во системот на е-Персонален данок има секое физичко лице кое во текот …