Податоци за плата за месец Ноември 2016 година

Податоци за пресметка на плата за месец Ноември 2016 година

Check Also

Коефициент на МДБ за Јануари 2018

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р. …