Податоци за плата за месец Ноември 2017 година

 

Податоци за плата за месец Ноември 2017

Check Also

Обврска за доставување на тромесечни извештаи за јавните претпријатија

Согласно измената на член 5 од Законот за јавни претпријатија, објавени во “Службен весник на …