ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017

Плата Октомври 

Check Also

Обврска за доставување на тромесечни извештаи за јавните претпријатија

Согласно измената на член 5 од Законот за јавни претпријатија, објавени во “Службен весник на …