ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017

Плата Октомври 

Check Also

Податоци за плата за Април 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Април 2019 година (Отвори pdf.)