ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017

Плата Октомври 

Check Also

Коефициент за МДБ за Април 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …