Податоци за плата за месец Септември 2016 година

podatoci-za-plata-za-mesec-septemvri-2016

Check Also

Обврска за регистрација во Е-ПДД системот за досега нерегистрирани физички лица

Обврска за регистрација во системот на е-Персонален данок има секое физичко лице кое во текот …