ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017

Плата Септември

Check Also

Објава за нова висина на минимална плата

Министерството за труд и социјална политика ја објави висината на минимална плата во РМ (“Службен …