ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017

Плата Септември

Check Also

Обврска за регистрација во Е-ПДД системот за досега нерегистрирани физички лица

Обврска за регистрација во системот на е-Персонален данок има секое физичко лице кое во текот …