Податоци за плата за месец Септември 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Септември 2018 година.

Податоци за плата за Септември 2018

 

 

Check Also

Податоци за плата за Октомври 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Октомври 2019 година (Отвори.pdf)