Податоци за плата за месец Февруари 2017 година

Податоци за плата за месец Февруари 2017 година според Државниот завод за статистика од 22.02.2017 година.

Plata-Fevruari

Check Also

ДОНЕСЕНИ ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА

Објава-Минимална плата