Податоци за плата за месец Февруари 2017 година

Податоци за плата за месец Февруари 2017 година според Државниот завод за статистика од 22.02.2017 година.

Plata-Fevruari

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ДЕК 2018

Notice: JavaScript is required for this content.