Податоци за плата за месец Февруари 2017

Податоците за плата и надоместоци од плата  за месец  Февруари 2017  година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.02.2017 година

Plata-Fevruari

Check Also

ДОНЕСЕНИ ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА

Објава-Минимална плата