Податоци за плата за месец Јануари 2017 година

Податоци за плата за месец Јануари 2017 година

Check Also

ДОНЕСЕНИ ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА

Објава-Минимална плата