Податоци за плата за месец Јануари 2017 година

Податоци за плата за месец Јануари 2017 година

Check Also

Објава за нова висина на минимална плата

Министерството за труд и социјална политика ја објави висината на минимална плата во РМ (“Службен …