Податоци за плата за месец Јануари 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Јануари 2019 година (отвори pdf.)

Check Also

Известување од УЈП во врска со поднесување на ДДВ пријава

Во текот на месец Април покрај поднесувањето на аконтативните пријави за ДДВ за месечни и …