Податоци за плата за месец Јануари 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Јануари 2019 година (отвори pdf.)

Check Also

Коефициент на МДБ за Мај 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …