Податоци за плата за месец Јули 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Јули 2018 година.

Податоци за плата за месец Јули (pdf.)

Check Also

Коефициент на МДБ за Септември 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …