Податоци за плата за месец Јули 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Јули 2018 година.

Податоци за плата за месец Јули (pdf.)

Check Also

Забрана за плаќање на стоки и услуги

Соглсно новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам кој е објавен во …