ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

Во прилог податоци за плата за месец JУЛИ 2020 ГОДИНАПодатоци за плата за Јули 2020

Check Also

НАПИС ОД ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ БР.6/2020 ЗА ФИНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО ТЕКОТ И ВО ПОСТ COVID-19 ПЕРИОДОТ

Финансиска поддршка- Инвестиции