Податоци за плата за месец Јуни 2015 година

Податоци за пресметка на плата за месец Јуни 2015

Check Also

Обврска за доставување на тромесечни извештаи за јавните претпријатија

Согласно измената на член 5 од Законот за јавни претпријатија, објавени во “Службен весник на …