Податоци за плата за месец Јуни 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Јуни 2018 година.

Податоци за плата за Јуни 2018 година (pdf)

Check Also

Обврска за доставување на тромесечни извештаи за јавните претпријатија

Согласно измената на член 5 од Законот за јавни претпријатија, објавени во “Службен весник на …