Податоци за плата за месец Јуни 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Јуни 2018 година.

Податоци за плата за Јуни 2018 година (pdf)

Check Also

Објава за нова висина на минимална плата

Министерството за труд и социјална политика ја објави висината на минимална плата во РМ (“Службен …