Податоци за плата за месец Ноември 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2018 година.

Податоци за плата за Ноември 2018 (отвори pdf.)

Check Also

Преглед на коефициенти за ревалоризација за 2018 година, за непрофитни организации, буџети и буџетски корисници кои имаат обврска да пресметуваат ревалоризација

Согласно објавените податоци на Државниот завод за статистика, бидејќи кумулативниот коефициент од I до XII …