Податоци за плата за месец Ноември 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2018 година.

Податоци за плата за Ноември 2018 (отвори pdf.)

Check Also

Податоци за плата за Октомври 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Октомври 2019 година (Отвори.pdf)