Податоци за плата за месец Ноември 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2018 година.

Податоци за плата за Ноември 2018 (отвори pdf.)

Check Also

Коефициент на МДБ за Јуни 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …