Податоци за плата за Ноември 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2019 година (Отвори.pdf)

Check Also

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ КПУ БР.4/2019 ГОДИНА

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува Континуирано Профeсионално Усовршување …