Податоци за плата за Октомври 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Октомври 2019 година (Отвори.pdf)

Check Also

Коефициент на МДБ за Јануари 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …