Податоци за плата за Февруари 2019 година

Во прилог податоците за плата за месец Февруари 2019 година (отвори pdf.)

Check Also

Податоци за плата за Април 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Април 2019 година (Отвори pdf.)