Податоци за плата за Февруари 2020 година

Во прилог податоци за плата за месец ФЕВРУАРИ 2020 година (Податоци за плата за Февруари 2020.Pdf)

Check Also

Коефициент на МДБ за Јуни 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …