Податоци за плата за Февруари 2020 година

Во прилог податоци за плата за месец ФЕВРУАРИ 2020 година (Податоци за плата за Февруари 2020.Pdf)

Check Also

ВИСИНА НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 89/2020 објави Уредба со законска сила …