Податоци за плата за Јануари 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Јануари 2018 година.

Податоци за плата за месец Јануари 2018 година

Check Also

Објава за нова висина на минимална плата

Министерството за труд и социјална политика ја објави висината на минимална плата во РМ (“Службен …