Податоци за плата за Јануари 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Јануари 2018 година.

Податоци за плата за месец Јануари 2018 година

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ЈАН/ФЕВ 2018

Notice: JavaScript is required for this content.