Податоци за плата за Јули 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Јули 2019 година (Отвори.pdf)

Check Also

Коефициент на МДБ за Септември 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …