Податоци за плата за Јуни 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Јуни 2019 година (Отвори pdf.)

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ЈАНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2020

Notice: JavaScript is required for this content.