Податоци за плата за Јуни 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Јуни 2019 година (Отвори pdf.)

Check Also

Податоци за плата за Октомври 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Октомври 2019 година (Отвори.pdf)