Податоци за пресметка на плата и даноци и придонеси од плата за Јануари 2015 година

prosechnata-neto-plata

 

Согласно соопштението на Државниот завод за статистика објавен е податокот за пресметка на даноци и придонеси од плата за 2015 година, и податоци за плата за месец Јануари 2015 година.

 

 

Основици за пресметка на даноци и придонеси

1. Просечна исплатена бруто плата за 2015          31.644,00

2. Најниска основица за даноци и
придонеси за 2015 (31.644,00 х 50%)                       15.822,00

3. Највисока основица за придонеси
за 2015 (6 х 31.644,00)                                                   189.864,00

4. Минимална плата во РМ за 2015 година
(во нето износ)                                                                        9.590,00

5. Лично ослободување за 2015 година                    7.320,00

 Податоци за плата за Јануари 2015 (Отвори.pdf)

Check Also

Објава за нова висина на минимална плата

Министерството за труд и социјална политика ја објави висината на минимална плата во РМ (“Службен …